WEBOVÉ STRÁNKY BEZPLATNÉ PRÁVNÍ POMOCIBezplatná právní pomoc ve formě poradenství v ústní a písemné podobě, pomoc při sestavování žádosti, stížnosti, petice a další dokumenty právního charakteru, zastupovat u soudu, státních a obecních orgánů se ukazuje občanům, jejichž zásluhy před Vlasti, ženy, výchově sedm a více dětí, a tyto kategorie občanů:

zdravotně postižené I a II skupiny;

seniorům a zdravotně postiženým, kteří žijí v lůžkových zařízeních sociálních služeb;

dětem-zdravotně postiženým, dětem-sirotkům, dětem, zbývající bez rodičovské rodiče, ale také jejich zástupci, pokud se ucházíte o poskytování bezplatné právní pomoci v záležitostech týkajících se zajištěním a ochranou práv a oprávněných zájmů těchto dětí;

jednotlivci, kteří chtějí přijmout na výchovu ve své rodině dítě je ponechán bez rodičovské rodiče, pokud se ucházíte o poskytování bezplatné právní pomoci v otázkách souvisejících s přístrojem dítěte na výchovu v rodině;

pokud se ucházíte o poskytování bezplatné právní pomoci v záležitostech týkajících se zajištěním a ochranou práv a oprávněných zájmů adoptované děti;

menší, obsažené v institucích systém prevence zanedbanosti a trestné činnosti dětí a mladistvých, kteří odlétají trest v místech odnětí svobody, jakož i jejich zástupci, pokud se ucházíte o poskytování bezplatné právní pomoci v záležitostech týkajících se zajištěním a ochranou práv a oprávněných zájmů těchto dětí a mladistvých;

občanům, kteří trpí duševními poruchami, při poskytování jim psychiatrickou pomoc, občanům, uznávaným soudem, stejně jako jejich zákonným zástupcům, pokud se ucházíte o poskytování bezplatné právní pomoci v záležitostech týkajících se zajištěním a ochranou práv a oprávněných zájmů těchto občanů;

občanům, která získala v důsledku mimořádné škody na zdraví, obytné místnosti, zcela nebo částečně jiný majetek, dokumenty; manželům, rodičům, dětem, kteří zemřeli v důsledku mimořádné situaci a osobám, na nich závislí;

občanům, dosavadní zástupci původních obyvatel, kteří žijí v místech tradiční ubytování a tradiční hospodářské činnosti domorodých obyvatel území Krasnojarsk, konzervanty tradiční životní styl, úklid a řemesla;

členům rodin příslušníků, zaměstnanců orgánů vnitřní záležitosti, zaměstnanců, služby, výkonu trestu, zaměstnanci vojáků národní gardy, úmrtí (smrti) při plnění povinností vojenské služby (call of duty)