PRÁVNÍ SLUŽBYS posílením právního státu a rozvoj hospodářské soutěže na trhu právních služeb stále větší význam pro ochranu práv občanů a organizací získávají kvalitu právních služeb a způsoby jeho regulace v právních předpisech. Nedostatek v současné době žádné soudní praxe v této otázce svědčí pravděpodobně o tom, že tento problém není na pořadu dne, ale o tom, že pro její řešení, dokud není nalezeno adekvátní právní mechanismy.

V oficiálních 1 a v praktické činnosti pojmu «právní služby» a «právní služby», jsou považovány za . Nicméně v literatuře bylo naznačeno, že pod právními službami je třeba chápat závazek, vznikající ze smluv, příkaz, komise, , správce, správa majetku a obchodní koncese (franšízing), prvkem, který je za účasti prostředníka, zástupce, agent, komisionář, správce a tak p., jednající buď z cizího jména, a to buď z vlastního jména, ale v cizích 2.

Na základě tohoto služeb poskytovaných profesionálními právníky, je třeba volat není legální, a právní, a zdá se, že právě takové názory zastával Nejvyšší Soud, když dal vysvětlení o některých rysů poskytování služeb, které mají právní charakter