SLUŽBY PRÁVNÍKA CIVILNÍ ZÁLEŽITOSTIU nás v zemi připravují univerzální a právníků

Specializace právníků začíná na třetím-čtvrtém kurzech

Hlavní směry jsou čtyři: trestně-právní, veřejno-právní, občanské a mezinárodní.

Nejčastější specializace — civilní. Podle ní připravují právníci u soudů, právních služeb podniků. Studenti, kteří se rozhodli pro státní právo, budou moci v budoucnu pracovat v typech státních a veřejných organizací. Trestní specializace mluví sama za sebe: na ní vzdělávají budoucí vyšetřovatelé. Všimněte si, že výběr v určitém oboru, neznamená, že absolvent univerzity nebudou moci dělat v budoucnu jinými oblastmi.

Jistě, právní vzdělání na různých univerzitách liší. Takže, Absolvent vysoké školy ekonomické připravuje právníků s důrazem na ekonomickou sféru, takže jejich příprava zahrnuje velký blok ekonomické a právní disciplíny. V MGIMO, je kladen důraz na mezinárodní právo, takže studenti dějiny mezinárodních vztahů, mezinárodní ekonomické vztahy, mezinárodní veřejné a soukromé právo