ZDARMA ADVOKÁTNÍ POMOCParkování advokátní pomoc ve formě právního poradenství v ústní a písemné formě, ukáže právníky, které jsou účastníky systému veřejného bezplatné právní pomoci, a tvoří pro ně žádosti, stížnosti, petice a další dokumenty právního charakteru v následujících případech:

) uznání práva na životní prostor, poskytování obytné místnosti na základě smlouvy o sociální nájemní, smlouvy o pronájmu specializovaného obytné místnosti určené k pobytu dětí-sirotků a dětí, které zůstaly bez rodičovské rodiče, osoby z počtu sirotků a dětí, které zůstaly bez rodičovské rodiče, ukončení a zánik smlouvy o sociální nájemní bytové prostory, vystěhování z obytné místnosti (v případě, že byt, bytový dům nebo jejich části jsou pouze obytné prostory občana a jeho rodiny), ukončení používání služeb a ukončení smlouvy na pronájem specializovaného obytné místnosti určené k pobytu dětí-sirotků a dětí, které zůstaly bez rodičovské rodiče, osoby z počtu sirotků a dětí, které zůstaly bez rodičovské rodiče, vystěhování z uvedené obytné místnosti;

) uznání a zachování vlastnických práv k pozemkům, práva stálé použití, jakož i práva na celoživotní zděděného vlastnictví pozemek (v případě, že je na diskutabilní pozemku nebo jeho části se nachází bytový dům nebo jeho část, které jsou jediným obytné prostory občana a jeho rodiny);

) ochrana spotřebitele (v části poskytování komunitních služeb);

) zrušení zaměstnavatele při uzavírání pracovní smlouvy, údajně porušuje záruky stanovené zákoník Práce, záchrana na práci, vymáhání výdělku, včetně za dobu nucené, náhradu morální škody způsobené protiprávní jednáním (nečinností) zaměstnavatele;

) uznání občana nezaměstnaným a stanovení dávky v nezaměstnanosti;

) náhradu škody způsobené smrtí živitele, nebo jiným poškozením zdraví, souvisejících s pracovní činností nebo mimořádné situaci;

) poskytování opatření sociální podpory, pomoc pro chudé občany státní sociální podpory, poskytnutí dotace na úhradu bytovou a komunální služby;

) označení, opětovné vyrovnání a vymáhání pracovních důchodů na stáří, invalidní příspěvky a pozůstalým, dávky v dočasné pracovní neschopnosti, těhotenství a mateřství, nezaměstnanosti, v souvislosti s pracovním nebo profesionálním onemocnění, paušální částku při narození dítěte, měsíční dávky na péči o dítě, sociální příspěvek na pohřeb;

) stanovení a zpochybňování otcovství (mateřství), vymáhání výživného;

) stanovení adopce, péče nebo opatrovnictví nad dětmi bez otce a děti, zbývající bez rodičovské rodiče, uzavření smlouvy o provádění péče nebo opatrovnictví nad těmito dětmi;

) ochrana práv a oprávněných zájmů dětí-sirotků a dětí, které zůstaly bez rodičovské rodiče, osoby z počtu sirotků a dětí, které zůstaly bez rodičovské rodiče;

) rehabilitace občanů, postižených z politických represí;

) omezení právním úkonům;

) odvolat se proti porušování práv a svobod občanů při poskytování psychiatrické péče;

) lékařsko-sociální vyšetření a rehabilitace tělesně postižených;

) odvolání mimosoudně akty orgánů veřejné moci, orgánů místní samosprávy a úředníky;

) obnovu vlastnických práv, osobních práv, narušené v důsledku mimořádné situace, náhradu škody způsobené v důsledku mimořádné situace