ZASTOUPENÍ U SOUDUZastoupení u soudu činnost, která se provádí na účet a ve prospěch osob, které se podílejí na skutečnosti: strany třetích osob, uchazečů a dalších zainteresovaných stran, státního zástupce, státních orgánů, orgánů místní samosprávy a jiné subjekty. Pověření zástupce musí být vyjádřen v plné moci udělené a proveden v souladu se zákonem.

Osobní účast je ve skutečnosti občan není zbavuje jeho právo mít na tomto případu mluvčí

Záležitosti organizací vedou u soudu jejich orgánů, jednajících v mezích pravomocí, které jim zákonem, jinými právními akty nebo tvoří dokumenty, nebo zástupci.

Pravomoci orgánů podnikající organizace, podpůrné doklady potvrzující úřední postavení jejich zástupců, a v případě potřeby tvoří dokumenty

Jménem organizace u soudu působí jako autorizovaný zástupce likvidační komise.

Zástupci u soudu mohou být osoby, které mají řádně proveden pravomoci na vedení případu, s výjimkou těchto osob (s výjimkou případů, jejich účast v procesu jako zástupci příslušných orgánů, nebo zákonných zástupců):

soudce;

vyšetřovatel;

státní zástupce.

Podle práva soud ustanovuje advokáta jako zástupce v případě nepřítomnosti zástupce u žalovaného, místo bydliště, jehož je neznámý, stejně jako v jiných případech stanovených zákonem