WTO duševního vlastnictví (TRIPS) — jaké jsou práva duševního vlastnictvíPráva autorů literárních a uměleckých děl (jako jsou knihy a jiné spisy, hudební skladby, obrazy, sochy, počítačové programy a filmy) jsou chráněny autorským právem, a to po dobu minimálně let po smrti autora. Také chráněny prostřednictvím autorského práva a souvisejících (někdy odkazoval se na jako»sousední») práva jsou práva výkonných umělců (např. herci, zpěváci a hudebníci), výrobců zvukových záznamů (zvukových nahrávek) a vysílací organizace. Hlavní sociální účely ochrany autorského práva a práv s ním souvisejících je podpořit a ocenit tvůrčí práci. Zatímco základní sociální cíle ochrany duševního vlastnictví jsou, jak je uvedeno výše, je třeba také poznamenat, že výhradní práva jsou obecně podléhají řadě omezení a výjimky, zaměřené na jemné doladění vyvážení, které musí být uvedeny mezi oprávněnými zájmy nositelů práv a uživatelů.

Jeho hlavní funkcí je zajistit, že obchodní toky tak hladce, předvídatelně a volně, jak je to možné. Více