WEBOVÉ STRÁNKY ADVOKÁTŮ



Vývojáři webové stránky stavitel představují Vaší pozornosti nový projekt «Hotové řešení» — jedná se o vytvoření ready-made šablony stránek pro potenciální zákazníky z naprosto odlišných sfér činnosti. Nabízíme vytvoření webové stránky advokáta na hotové šabloně, již pod činnost s designem a plnění.

V současné době velká část populace hledá jim nezbytné služby prostřednictvím internetu, offline reklama (noviny, inzeráty, brožury, nápisy) pomalu odchází do pozadí. V systému google měsíčně zavádí více než 2000 dotazů, na právníky, advokátní a jejich službám, a to pouze v karelské Republice. Každý z těchto dvou tisíc se může stát vaším zákazníkem, pokud je váš stránky ho osloví kvalitou designu a získaných informací.

Tvorba webových stránek právníka — už potřeba. Webové stránky — to je vaše vizitka, ze které potenciální zákazník bude moci dozvědět všechny potřebné informace, je pro něj informace o vás a vašich službách.