SLUŽBY PRÁVNÍKA ON-LINECílem je vytvořit profil služby: zachování tajemství klienta, tajemství práce a výsledků právních služeb po dobu nejméně let.

Princip práce: zákaznický servis a umělec (skutečný právník) není známo, k sobě navzájem.

Právní služby: zachování všech právních záruk a odpovědnosti.

Bezpečnost: vyhrazený komunikační kanál, kontaktní osoba: stálý jediný profesionální právník, kompletní cyklus práce.

Geografie zákazníka a místo poskytování služby: bez omezení.

Ve všech životních situacích nebo podnikatelské činnosti občanů (právnických osob) může vyžadovat operativní nebo dlouhodobou právní pomoc.

To je v takových případech poskytujeme tajemství (anonymní) právní pomoc od elektronických konzultací do velkých dlouhodobých projektů.

Základní právní záruka kvality našich služeb — předání zákazníkovi originálu smlouvy a aktu o poskytování právních služeb s volnými neobsazená dat Zákazníka, které mohou být vyplněny osobně vámi bez vrácení na naši adresu druhá instance smlouvy.

Další záruka: platba služeb se provádí výhradně bankovním převodem, v níž nebudeme vědět, kdo zaplatil, a Zákazník dostane všechny potřebné platební doklady