SLUŽBY PRÁVNÍKA CIVILNÍ ZÁLEŽITOSTIU nás v zemi připravují univerzální a právníků. V prvních ročnících studenti poslouchat předměty: filozofie, , , logiku. Jako profesionální disciplíny jsou vyučovány teorie a historie státu a práva, ústavní právo, občanské, správní, trestní právo. Specializace právníků začíná na třetím-čtvrtém kurzech. Hlavní směry jsou čtyři: trestně-právní, veřejno-právní, občanské a mezinárodní.

Jistě, právní vzdělání na různých univerzitách liší. Takže, Absolvent vysoké školy ekonomické připravuje právníků s důrazem na ekonomickou sféru, takže jejich příprava zahrnuje velký blok ekonomické a právní disciplíny. V MGIMO, je kladen důraz na mezinárodní právo, takže studenti dějiny mezinárodních vztahů, mezinárodní ekonomické vztahy, mezinárodní veřejné a soukromé právo.