SLUŽBY PRÁVNÍKA CENYVelikost odměny a výši náhrady výdajů advokáta je stanovena při uzavírání smlouvy o poskytování právní pomoci mezi advokátem a osobou, o právní pomoc, s výhradou tohoto Rozhodnutí, stejně jako dovednosti a zkušenosti advokáta, složitost práce, naléhavost a času jeho provedení a jiných pozoruhodných okolností.

Pod dnem zaměstnanosti právník se rozumí čas, po některých kalendářních dní, kdy advokát vykonává konkrétní pochůzku jistiny, bez ohledu na skutečnou dobu trvání jeho práce.

Při zastupování advokátem právní pomoci a o víkendech a svátcích, stejně jako poskytování právní pomoci, týkající se sjezdu právníka v jiné lokality, platba se práce provádí ne méně než ve dvojí velikosti.

Při poskytování právní pomoci, týkající se sjezdu právníka v jiné lokality, platba dopravních a cestovních výdajů je v tomto případě stanovena dohodou stran, ale nesmí být nižší než hodnoty skutečné náklady na advokáta