PRÁVNÍK ZEMĚ SPORPozemky vztahy upravují postup vlastnictví, právník sporů, využití a nakládání s pozemky

nyní, když je cena pozemků se výrazně zvýšil, tento problém se stala ještě.

Protože právní režim využití půdy za posledních let několikrát výrazně změnil, od právníka na pozemní otázky je nutné vlastnit norem platných zákonů uvedených a používat právní praxe pro ochranu práv svého hlavního.

Pozemky vztahy se řídí Pozemní Zákoník, Zákony»O nájmu země»,»O hodnocení země»,»O poplatek za zemi»,»Pro ochranu půdy», jako ostatní normativní právní akty a soudní praxí soudů nejvyšší instance.

Jedním z často se vyskytujících konfliktů situací v zemi jsou spory a vymezení hranic pozemku pro jeho privatizaci.

Podle platných zákonů a předpisů rozlišením spory mohou provádět orgány, nebo odpovídající na příslušnosti soudu.

Straně o nadcházejícím soudním jednání by měly být oznámeny předem o čase a místě jeho konání

Na straně náleží povinnost poskytnout všechny dostupné zdůvodnění žaloby a námitky proti němu