PRÁVNÍK ON-LINE PORADENSTVÍSamozřejmě, že ne všechny otázky lze zvážit v rámci ON-line poradenství. Protože velmi často, dát vyčerpávající a správná odpověď právníka je třeba prozkoumat dokumenty určitého případu, a klást mnoho doplňujících otázek člověku. Takže na složité otázky je nutná předběžná konzultace u právníka, aby se obecně pochopit, co přesně mám dělat a kam je třeba jít.