PRÁVNÍ SLUŽBYS posílením právního státu a rozvoj hospodářské soutěže na trhu právních služeb stále větší význam pro ochranu práv občanů a organizací získávají kvalitu právních služeb a způsoby jeho regulace v právních předpisech

Pojem právních služeb

V oficiálních a v praktické činnosti pojmu»právní služby»a»právní služby», jsou považovány za. Nicméně v literatuře bylo naznačeno, že pod právními službami je třeba chápat závazek, vznikající ze smluv, příkaz, komise, správce, správa majetku a obchodní koncese (franšízing), prvkem, který je za účasti prostředníka, zástupce, agent, komisionář, správce a tak p, jednající buď z cizího jména, a to buď z vlastního jména, ale v cizích.

Na základě tohoto služeb poskytovaných profesionálními právníky, je třeba volat není legální, a právní, a zdá se, že právě takové názory zastával Nejvyšší Soud, když dal vysvětlení o některých rysů poskytování služeb, které mají právní charakter