PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PRÁVNÍKAPrávní poradenství jedna z forem advokátní vzdělávání, specializující se na poskytování doporučení v oblasti právní vědy.

U zahraničních právnických firem, jako pravidlo, není čistě konzultační

Tyto služby poskytují specializované oddělení firem, v nichž současně s existují specializované právní oddělení. Poradní složení, tvoří smlouvy, analyzují právní aspekty obchodní činnosti, zatímco soudní zastupuje klienty před soudy, jsou zodpovědné za právní dokumentace, zajištění datové základny a podobné otázky.

Právní poradenství

Právní poradenství vydávání odborné rady týkající se optimální akce v konkrétní situaci a podmínkách stávajícího správné aplikace.

Obvykle právní konzultace jsou zpoplatněny.

Nicméně v některých případu je poskytují zdarma, označuje latinským termínem»pro bono»

Tato praxe má přednost šíření ve velké Británii a USA.

V Evropě v menší míře

V Rusku, i když první zkušenost a vztahuje se k roku, v současné době se uplatňuje velmi omezeně.

V podmínkách současného vývoje Internetu přístup k dispozici podstatně. To je způsobeno tím, jak s možností poměrně jednoduchého osobní seznámení s legislativní základnu a komentář k ní, tak i s tím, že stále větší počet právnických firem nabízí odpovědi na právní otázky přímo přes své internetové služby