PRÁVNÍ PORADENSTVÍCo dostane obyčejný člověk, když si právní poradenství za pomoci internetu

Lidé volají po telefonu není jasné, kdo, vyprávějí o naléhavých problémech, naivně věřit, že jim opravdu bude poskytnuta určitá pomoc

Člověk zatížen vážnými právními, zdá se, že prostě není schopen aplikovat do své životní situace staré jako svět banální pravdu:»Volný sýr je pouze v pastičky na myši.»

Bylo by ještě, kdyby někteří mladí právníci prostě bylo praktikováno v komunikaci s klienty, opravdu se snaží dát člověku právní rady zdarma, bez jakékoliv odpovědnosti za následky.

Vše je mnohem horší.

Četné»právní firmy»utrácejí obrovské peníze na tzv.»rozvoj webu»to slovo»bezplatné právní poradenství», za každé Vaše kliknutí na určitou reklamu, že jsou ochotni zaplatit v dolarech