PRÁVNÍ POMOCPRÁVNÍ POMOC — která se vyvinula v mezinárodních vztazích systém správních a právních prostředků, používaných při spolupráci států v oblasti vzájemné pomoci v občanských, rodinných a trestních věcech, které vyžadují spáchání procesních akce na území více než jedné země

je členem řady multilaterálních a bilaterálních smluv