PRÁVNÍ POMOCrodinných a trestních věcech

PRÁVNÍ POMOC - která se vyvinula v mezinárodních vztazích systém správních a právních prostředkůpoužívaných při spolupráci států v oblasti vzájemné pomoci v občanských. které vyžadují spáchání procesních akce na území více než jedné země je členem řady multilaterálních a bilaterálních smluv.