POMOC RODINNÉHO PRÁVNÍKARodinné spory – jev poměrně časté. Většina z nich se podaří vyřešit v pořádku po vzájemné dohodě stran. Nicméně, často dochází k situaci, kdy spor nelze vyřešit prostřednictvím jednání a manželům všechny stejné, musí se obrátit o pomoc k rodině právníka a řešit manželství, § majetek, povinnostmi a jinými problémy. Rodinné právo je jedním z předních průmyslových práv v zemi, která upravuje -rodinné vztahy.

Rodinný právník nebo právník nutný, když nastanou následující typy rodinných sporů:

pocházející z -rodinných vztahů manželů;

vyplývající z vztahy «manžel-děti»;

další rodinné spory.