POMOC RODINNÉHO PRÁVNÍKARodinné spory — jev poměrně časté

Hlavní normativní právní akt, který upravuje rodinné záležitosti, je Rodinný Kodex. Právě to, že je hlavním zákonem, na který spoléhají advokáti a právníci při prosazování zájmů klienta.

Rodinný právník nebo právník nutný, když nastanou následující typy rodinných sporů:

pocházející z -rodinných vztahů manželů;

vyplývající z vztahy»manžel-děti»;

další rodinné spory