parkování státní právní poradenstvíParkování státní právní poradenství poskytuje informování osoby o obsahu jeho práv a postup při jeho provádění, a také varování nepřiměřených časových a finančních nákladů na osobu na služby soukromých advokátů.

Poskytování právních informací;

Poskytování rad a vysvětlení o právních otázkách;

Přípravu žádostí, stížností a jiných dokumentů právního charakteru (s výjimkou dokumentů soudního charakteru);

Pomoc při zajišťování přístupu osoby na sekundární právní pomoc a (podpora třetí strany v mírovém řešení sporů).

Organizace bezplatné právní poradenství vytváří schopnost bezproblémově a v příjemném prostředí získat dostupnou a bezplatnou konzultaci kvalifikovaného právníka, dozvědět se o svých právech a svobodách, a také varovat se od porušování práv a následky