OBHÁJCEAby si pracovní místo po ukončení školy, stojí za to od prvního kurzu vedle s dobrými právníky. Studenti na juniorské kurzy se mohou konat praxi v soudy obecné jurisdikce – pracovat tajemníky síních. Studenti vyšších kurzů se konají stáže v rozhodčím řízení, různých úřadech, řád a obchodních strukturách. Po takové praxi obvykle snadné najít práci , pracovní inspektor, zaměstnanec policie.

Aby se stal prokurátorem, je třeba více než jeden rok pracovat asistent prokurátor nebo vyšetřovatel prokuratury. Poté je možné získat post náměstka státního zástupce. A teprve po určité době (dost často je to 10-15 let), za přítomnosti odborných kvalit, je možné očekávat, že křeslo.

Složitá cesta a do hodnosti právníka. K tomu je potřeba několik let pracovat asistent právníka a projít odbornou komisi. A na to, jak vydělat pověst luxusním specialista, všechny případy, s největší pravděpodobností odejdou v příštích letech.