KONZULTACE S PRÁVNÍKEMU našich právníků můžete získat právní poradenství, která je poskytována na libovolné téma a z jakéhokoliv oboru práva Nizozemska, bez ohledu na stupeň obtížnosti daného Vámi otázky.

Náklady na konzultace v naší kanceláři — od.

Taková cena za právní poradenství není vyšší než průměr na trhu právních služeb

V případě uzavření s námi smlouvu na vedení případu, právní poradenství jsou bezplatné.

Právní poradenství platí se cena stanoví individuálně, po více právníky naší společnosti, všech potřebných dat s účelem jeho určení.

Získané údaje budou uchovávány jako důvěrné informace, jsou k dispozici omezenému počtu odborníků a použity s jediným cílem — pouze pro hodnocení nadcházející práce.

Ústní právní poradenství, jako obvykle, to je jedna otázka, odpověď na otázku, která vyžaduje ne více než hodinu. Náklady na písemnou konzultaci je stanovena v každém konkrétním případě na základě složitosti problému, nebo podstatu problému, termín plnění od jednoho do dvou pracovních dnů po uzavření smlouvy a zaplacení.

Cena závisí na složitosti problému, formy poskytování (ústní, standardní písemná nebo detailní písemná — je definován společně s klientem), počtu otázek, období, během kterého musíte se dostat radu, a dalších významných funkcí.

Advokátní společnost»Dutch Lawyers»nabízí další službu — odjezd právníka pro konání ústní poradenství o právních otázkách, ale také pro získání informací a dokumentů v případě potřeby.

Služba zahrnuje výjezd právníka k Vám do kanceláře, domu a tak dále a tak Tato služba není samostatně.

Odjezd právníka v rámci Nizozemska v ceně poradenství v právních otázkách

Odjezd právníka mimo Nizozemí není zahrnuta v ceně poradenské služby a závisí na vzdálenosti