Všichni Právníci světa! Právní kavárna s právníky on-line.


ICA Ztráta Pasu


Měli byste okamžitě nahlásit ztratil cestovní pas na ICA nebo, pokud jste v zahraničí, naleznete pas prohrál v zámoříPasy nahlášena jako ztracená nemohou být použity, i když se později zotavil. Pokud si obnovit váš pas, musíte jej odevzdat do ICA do dnů. Můžete čelit pokuty nebo odnětí svobody. Poznámka: Pod Pasy Zákona (Kapitola), musíte to nahlásit ztracené cestovní pas ve lhůtě dnů od ztráty. Doporučujeme vám okamžitě to nahlaste Budete muset poskytnout originální dokumenty a úřední překlady (pro dokumenty v jiných jazycích než v angličtině), stejně jako kopie dokumentů pro ICA udržet. ICA neschvaluje žádné soukromé překladatelské firmy nebo subjekty. Nedostatečné dokumentace může vést k nepřijetí žádosti Můžete být požádáni o poskytnutí dalších dokumentů na podporu vaší žádosti.