BEZPLATNÉ KONZULTACE PRÁVNÍK ON-LINEAdvokátní společnost nabízí sociální projekt»Právník on-line»předpokládá získání bezplatné právní poradenství, nebo možnost položit otázku právníka nebo advokáta v režimu on-line

Právník on-line — je to společenský projekt je zaměřen na zlepšení právní kultury, právní povědomí a gramotnosti občanů v naší společnosti.

V rámci projektu»právník on-line», můžete získat kvalifikované bezplatné poradenství advokáta on-line v oblasti: občanského práva, včetně dědické právo; bytové právo; rodinné právo; pozemkového práva

Bezplatná konzultace právník nebo právník on-line — znamená získání žadatelem stručné informace o používání norem platných zákonů a nemůže žadatelem zacházeno jako povinné nabádání k páchání akce, které mají právní význam

Právní tým si vyhrazuje právo opustit bez ohledu na žádost o právní pomoc on-line bez předchozího upozornění o tom žadatele, a bez motivace důvody pro takové odmítnutí