ADVOKÁTEM V ROZHODČÍM ZÁLEŽITOSTIVšem organizacím nezbytné právní služby

Existují dvě možnosti: najmout si právníka na státní organizaci, nebo využít právní outsourcingu (služby právní doprovod činnosti podniku).

V některých organizacích zátěž prostě nestačí, aby se z výhodné použití počtu zaměstnanců převodce, a využít služeb advokátní kanceláře drahé.

Kromě toho, většina na plný úvazek právníci málokdy vedou případ u soudů, jejich hlavním úkolem je práce s smlouvami, poradenství pro pracovní vztahy, částečně firemní spory, a co je docela neobvyklé, je to běžné právník a daňové právo

Běžné právník, často se ukáže v kleci v»klidné»činnosti své organizace, a často jednoduše»bojí», nebo řekněme -«nemá rád»pracovat u soudu.

V takové situaci je výhodnější využít služeb business právníka, tak jak to má několik výhod:

na právní zastoupení není nutné účtovat pojistné na penzijní fond, a také fond povinného zdravotního pojištění;

právník rozhodčím sporů má oprávnění pro zachování advokátní tajemství (advokát nemůže být osvobozen od povinnosti ukládat profesionální tajemství nikým, kromě hlavního, advokátní tajemství jsou veškeré informace související s organizací advokátem právní pomoci svému, že advokát nemůže být uplatněna, a zpochybňován jako svědek o okolnostech, které jsou mu známé v souvislosti s příklonem k němu za právní pomoc nebo v souvislosti s její organizací, dodržování profesního tajemství je absolutní prioritou činnosti advokáta, doba skladování tajemství není omezená);

u soudu na druhé straně je možné žádat náhradu vzniklé soudní náklady na právní zastoupení v rozhodčím soudu, že v případě, že se pravidelně právníkem, aby se nezdaří;

pokud Vás zastupuje advokát v rozhodčím záležitosti.

Není tak daleko doba, kdy zákonem bude zaveden takzvaný advokátní monopol, to znamená, že právo zastupovat klienty u soudu budou mít pouze advokáti na rozhodčím záležitosti.

Vyskytují se také situace, zejména při vzniku konfliktu mezi akcionáři (členy), kdy diskuse o firemní sporu v kolektivu organizace je velmi nežádoucí a vzniká potřeba zapojení externího odborníka v oblasti práva, například jim může být konkurzní právník.

A tak samozřejmě je výhodnější se obrátit na právníka o rozhodčím záležitosti, než obsahovat personální právníka malému podniku nebo individuální podnikatel.

Vedení případu u soudu advokátem v rozhodčím věcech zahrnuje:

analýza situace a dokumentů na téma dosahování cílů klienta;

přípravu několika scénářů vývoje situace;

vypracování akčního plánu v závislosti na události, rozhodnutí soudu, akce soupeře a záměrů klienta;

práci s základnu s cílem zlepšit postavení klienta;

školení dokumentů pro postoupení k soudu;

zastoupení u soudu