Add Me!Закрыть меню навигации
Добавь меня!Открытое Меню Категорий

PRÁVNÍCI

PRÁVNÍCI

Mezinárodní Svaz (Commonwealth), právníci (abbr. MS(S)A) je nevládní organizace, která je mezinárodním nevládním nezisková veřejným sdružením. Hlavní cíle Mezinárodního Společenství právníků je řešení problému navázání a rozvoj vnějších vztahů mezinárodních advokátních organizací (svazů), vytvoření smysluplné organizační části světové občanské společnosti, stejně jako postavení advokátů na mezinárodní úrovni jako samostatné síly, […]

PRÁVNÍCI

Po mnoho let poskytování právního poradenství jsme dokázali, že naši právníci a právníci stojí nad právem každého, kdo se obrátí na naše právníky o právní poradenství. Navíc naši právníci zaručují našim zákazníkům: