Add Me!Закрыть меню навигации
Добавь меня!Открытое Меню Категорий

PRÁVNÍ POMOC

PRÁVNÍ POMOC

Pokud budete potřebovat neodkladnou právní pomoc, pokud jste uvězněni v obtížné situaci, ale služby advokáta k dispozici – vám pomoct karta právní pomoc Národní Právní Služby. S právní pomocí je vám k dispozici podpora od nejlepších odborníků práva: od poradenství až do zhotovení dokumentů a zastupování v průběhu telefonických rozhovorů […]

PRÁVNÍ POMOC

PRÁVNÍ POMOC — která se vyvinula v mezinárodních vztazích systém správních a právních prostředků, používaných při spolupráci států v oblasti vzájemné pomoci v občanských, rodinných a trestních věcech, které vyžadují spáchání procesních akce na území více než jedné země. Na základě takového systému leží bilaterální a multilaterální smlouvy, které upravují […]

PRÁVNÍ POMOC

Také tato stránka byla vytvořena nejen pro pomoc občanům při řešení jejich právních problémů, ale také pro pomoc právníkům v řešení otázek zaměstnanosti, a proto jsou poskytovány části «volných pracovních míst» a «resume». Nicméně hlavní funkcí našeho webu je bezplatná právní pomoc, takže pokud potřebujete pomoc právníka nebo jiných právních […]